🔊🔊🔊ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครฯรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

🔊🔊🔊รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ​ ( ศาลาประชาคม​โรงละคร​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช)
***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ***
👉👉👉ส.อบจ.นศ.ทั้ง 42 เขต​ จำนวน 155 ราย 👉👉👉นายก อบจ.นศ.จำนวน 8 ราย

🔊🔊🔊รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ​ ( ศาลาประชาคม​โรงละคร​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช)
***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ***
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.นศ.​เพิ่มเติม จำนวน 24​ ราย และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก.อบจ.นศ. จำนวน​ 1​ ราย​ รวมจำนวนผู้สมัครฯ ตั้งแต่วันที่​ 2-5 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 👉👉👉ส.อบจ.นศ.ทั้ง 42 เขต​ จำนวน 136 ราย 👉👉👉นายก อบจ.นศ.จำนวน 7​ ราย

🔊🔊🔊รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ​ ( ศาลาประชาคม​โรงละคร​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช)
***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ***

รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ​ ( ศาลาประชาคม​โรงละคร​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช)
***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ***