📢📢📢ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่4📣📣 👱‍♂️👱‍♀️ผู้สมัคร​ ส.อบจ.นศ./นายก.อบจ.นศ. ต้องรู้🔊🔊🔊 📜📜ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งที่ไหน❓❓อย่างไร🤔🤔 ที่นี่มีคำตอบ⏬⏬⏬
 📢📢📢ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่3📣📣 👱‍♂️👱‍♀️ผู้สมัคร​ ส.อบจ.นศ./นายก.อบจ.นศ. ต้องรู้🔊🔊🔊 📜📜ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งที่ไหน❓❓อย่างไร🤔🤔 ที่นี่มีคำตอบ⏬⏬⏬ 😯😯เพิ่มเติมทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 📢📢📢ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่2📣📣 👱‍♂️👱‍♀️ผู้สมัคร​ ส.อบจ.นศ./นายก.อบจ.นศ. ต้องรู้🔊🔊🔊 📜📜ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งที่ไหน❓❓อย่างไร🤔🤔 ที่นี่มีคำตอบ⏬⏬⏬ 😯😯ชุดนี้มีเขตพื้นที่​ 23 อำเภอ​ ต่อไปนี้⤵️⤵️ ▶️ขนอม▶️ฉวาง▶️เฉลิมพระเกียรติ ▶️ชะอวด▶️เชียรใหญ่▶️ท่าศาลา ▶️ทุ่งสง▶️ทุ่งใหญ่▶️ปากพนัง ▶️พรหมคีรี▶️เมืองนครศรีฯ, ▶️ร่อนพิบูลย์▶️สิชล ▶️หัวไทร ▶️ลานสกา▶️พิปูน▶️ถ้ำพรรณรา ▶️ช้างกลาง▶️นาบอน▶️บางขัน ▶️พระพรหม▶️นบพิตำ
 การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
😯😯ชุดนี้มีเขตพื้นที่​ 18 อำเภอ​ ต่อไปนี้️ ▶️ขนอม▶️ฉวาง▶️เฉลิมพระเกียรติ ▶️ชะอวด▶️เชียรใหญ่▶️ท่าศาลา ▶️ทุ่งสง▶️ทุ่งใหญ่▶️ปากพนัง ▶️พรหมคีรี▶️เมืองนครศรีฯ, ▶️ร่อนพิบูลย์▶️สิชล ▶️หัวไทร ▶️ลานสกา▶️พิปูน▶️ถ้ำพรรณรา ▶️ช้างกลาง
 การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
     
 📢📢📢ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่4📣📣 👱‍♂️👱‍♀️ผู้สมัคร​ ส.อบจ.นศ./นายก.อบจ.นศ. ต้องรู้🔊🔊🔊 📜📜ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งที่ไหน❓❓อย่างไร🤔🤔 ที่นี่มีคำตอบ⏬⏬⏬
 📢📢📢ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่3📣📣 👱‍♂️👱‍♀️ผู้สมัคร​ ส.อบจ.นศ./นายก.อบจ.นศ. ต้องรู้🔊🔊🔊 📜📜ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งที่ไหน❓❓อย่างไร🤔🤔 ที่นี่มีคำตอบ⏬⏬⏬ 😯😯เพิ่มเติมทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 📢📢📢ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่2📣📣 👱‍♂️👱‍♀️ผู้สมัคร​ ส.อบจ.นศ./นายก.อบจ.นศ. ต้องรู้🔊🔊🔊 📜📜ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งที่ไหน❓❓อย่างไร🤔🤔 ที่นี่มีคำตอบ⏬⏬⏬ 😯😯ชุดนี้มีเขตพื้นที่​ 23 อำเภอ​ ต่อไปนี้⤵️⤵️ ▶️ขนอม▶️ฉวาง▶️เฉลิมพระเกียรติ ▶️ชะอวด▶️เชียรใหญ่▶️ท่าศาลา ▶️ทุ่งสง▶️ทุ่งใหญ่▶️ปากพนัง ▶️พรหมคีรี▶️เมืองนครศรีฯ, ▶️ร่อนพิบูลย์▶️สิชล ▶️หัวไทร ▶️ลานสกา▶️พิปูน▶️ถ้ำพรรณรา ▶️ช้างกลาง▶️นาบอน▶️บางขัน ▶️พระพรหม▶️นบพิตำ
 การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง